Doanh nghiệp Hà Nội nợ thuế 400 tỷ đồng

Doanh nghiệp Hà Nội nợ thuế 400 tỷ đồng

(DNVN) - Theo báo cáo của Cục Thuế TP. Hà Nội, đến cuối tháng 11/2017, số tiền chậm nộp mà cơ quan thuế phải thu của doanh nghiệp vẫn còn 856 tỷ đồng. Tuy nhiên, do các dự án sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm hơn 455 tỷ đồng nên số tiền chậm nộp còn phải thu vào khoảng 400 tỷ đồng.