Đà Nẵng: Thêm tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa phục vụ khách du lịch

Đà Nẵng: Thêm tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa phục vụ khách du lịch

UBND thành phố vừa công bố 5 tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Các tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa này nhằm mục đích phục vụ phát triển loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến, kinh doanh vận chuyển khách du lịch.
Cán cân bất động sản Đà Nẵng sẽ không còn mất cân bằng

Cán cân bất động sản Đà Nẵng sẽ không còn mất cân bằng

Đà Nẵng đã khẳng định được vị thế vững chắc với danh xưng “Thành phố đáng đến”. Tuy nhiên, để trở thành “thành phố đáng sống”, Đà Nẵng còn nhiều việc phải làm, trong đó có khai mở hết các dư địa để thị trường địa ốc phát triển tương xứng với tiềm năng, thu hút người tài, người giàu đến an cư.
Kinh tế ban đêm: Đà Nẵng khai thác lợi thế

Kinh tế ban đêm: Đà Nẵng khai thác lợi thế

Thành phố Đà Nẵng đang triển khai “Đề án Phát triển kinh tế ban đêm” nhằm tận dụng mọi cơ hội, lợi thế để phát triển kinh tế ban đêm; trong đó ngành du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn đang đóng góp tích cực vào việc phát triển của thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Đây cũng là hành động của thành phố thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW ban hành năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 xác định du lịch là một trong ba trụ cột chính để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng.