Hoàn thành nâng công suất tại trạm biến áp 220kV Ngũ Hành Sơn

Hoàn thành nâng công suất tại trạm biến áp 220kV Ngũ Hành Sơn

Vào lúc 18h43 phút, ngày 16/11/2021, Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện hoàn thành dự án Nâng công suất máy biến áp 110/22kV-40MVA bằng máy biến áp 110/22kV-63MVA tại trạm biến áp 220kV Ngũ Hành Sơn.