Rà soát hoàn thiện quy định về phương pháp xác định giá đất

Rà soát hoàn thiện quy định về phương pháp xác định giá đất

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 327/TB-VPCP ngày 14/8/2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP về phương pháp xác định giá đất.
Luật đất đai (sửa đổi): Làm rõ phương pháp xác định giá đất

Luật đất đai (sửa đổi): Làm rõ phương pháp xác định giá đất

Góp ý tại tổ về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), liên quan đến vấn đề giá đất, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Luật Đất đai khó nhất là vấn đề tài chính đất đai. Và trong tài chính đất đai khó nhất là vấn đề định giá đất.
Cần hoàn thiện nguyên tắc độc lập giữa các chủ thể tham gia quyết định giá đất

Cần hoàn thiện nguyên tắc độc lập giữa các chủ thể tham gia quyết định giá đất

Đề nghị xây dựng, nghiên cứu hoàn thiện nguyên tắc “bảo đảm tính độc lập” giữa chủ đầu tư dự án bất động sản với doanh nghiệp thẩm định giá, chuyên gia phản biện và với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên Môi trường cũng như Hội đồng thẩm định giá đất và cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định giá đất. Đây là nội dung vừa được Hiệp hội Bất động sản Tp. Hồ Chí Minh kiến nghị đến các cơ quan chức năng Trung ương trong góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Đấu giá đất vùng ven Hà Nội đã qua cơn

Đấu giá đất vùng ven Hà Nội đã qua cơn "sốt"?

Từ cảnh người dân đổ xô đi đấu giá đất, giá trúng nhiều mảnh lên cả trăm triệu đồng/m2 thời "sốt" đất. Hiện nay, hàng loạt lô đất đưa ra đấu giá tại các huyện vùng ven Hà Nội đã giảm sâu và ít khách tham gia.
Để giá đất sát với giá thị trường

Để giá đất sát với giá thị trường

Xác định giá đất sát hơn với giá thị trường đòi hỏi phải có nhiều giải pháp kết hợp, chứ không chỉ là bảng giá đất, ví dụ như: Luật thuế (cả về xây dựng luật và thực thi luật), quản lý thị trường, khống chế đầu cơ...