Loạt giải pháp phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững

Loạt giải pháp phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững

Phát biểu tại Phiên Hội thảo chuyên đề “Đẩy mạnh cải cách thể chế - Hoàn thiện chính sách về đất đai, giải pháp quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”, GS.TS Hoàng Văn Cường – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc đã nêu 8 giải pháp góp phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững.