Nhân vật có thu nhập cao gấp 10 lần Tổng thống Putin là ai?

Nhân vật có thu nhập cao gấp 10 lần Tổng thống Putin là ai?

Quan chức có thu nhập cao nhất Điện Kremlin năm 2021 không phải Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bất ngờ hơn, trợ lý Vladimir Medinsky, quan chức Nga đứng đầu phái đoàn đàm phán với Ukraine là người đứng đầu danh sách thu nhập cao nhất Điện Kremlin.