Thêm hơn 3 tỷ USD vốn FDI 'rót' vào Thành phố Hồ Chí Minh

Thêm hơn 3 tỷ USD vốn FDI 'rót' vào Thành phố Hồ Chí Minh

Theo số liệu của Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh, 11 tháng năm 2023, tính chung cả dự án cấp mới, điều chỉnh tăng vốn và góp vốn, mua cổ phần, mua lại cổ phần góp, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào thành phố đạt 3,0842 tỷ USD, giảm 12,9% so với cùng kỳ.
7 tháng, Việt Nam thu hút hơn 16 tỷ USD vốn FDI

7 tháng, Việt Nam thu hút hơn 16 tỷ USD vốn FDI

Tính đến ngày 20/7/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 16,24 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2022.
Hơn 66 tỷ USD vốn ngoại rót vào 1.100 dự án bất động sản

Hơn 66 tỷ USD vốn ngoại rót vào 1.100 dự án bất động sản

Tính đến nay, cả nước đã thu hút được hơn 37.500 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đạt gần 450 tỷ USD; trong đó FDI vào lĩnh vực bất động sản có 1.100 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 66,4 tỷ USD, chiếm 15% tổng vốn đầu tư.
Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, vượt kết quả năm 2022

Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, vượt kết quả năm 2022

Thu hút vốn FDI 6 tháng đầu năm đạt 2.265 triệu USD, dẫn đầu cả nước và vượt kết quả năm 2022. Theo lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, để đạt chỉ tiêu tăng trưởng thành phố cả năm 2023 là 7%, thì quý III phải tăng từ 7,54% trở lên, quý IV phải tăng từ 8,23% trở lên.