Infographic: Bức tranh ấn tượng về thu hút FDI cả năm 2022

Infographic: Bức tranh ấn tượng về thu hút FDI cả năm 2022

Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam năm 2022 (tính đến 20/12/2022) ước đạt gần 22,4 tỷ USD, tăng 13,5% so với năm trước. Đây là số vốn FDI thực hiện cao nhất trong 5 năm qua.
Bộ Tài chính: Tài chính của khối doanh nghiệp FDI vẫn có sự tăng trưởng

Bộ Tài chính: Tài chính của khối doanh nghiệp FDI vẫn có sự tăng trưởng

Tại báo cáo kết quả tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính năm 2021 của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vừa gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đánh giá, trong tác động chung của bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước, tình hình tài chính của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn có sự tăng trưởng.
Thu hút FDI vẫn 'sáng cửa'

Thu hút FDI vẫn 'sáng cửa'

Hết 11 tháng năm 2022, vốn FDI thực hiện đạt 19,68 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc lần lượt là 3 nền kinh tế đầu tư lớn nhất vào Việt Nam.