26 doanh nghiệp nông nghiệp niêm yết thu về hơn 27.000 tỷ đồng trong Quý II/2023

26 doanh nghiệp nông nghiệp niêm yết thu về hơn 27.000 tỷ đồng trong Quý II/2023

Theo báo cáo phân tích lĩnh vực nông nghiệp mới công bố, Chứng khoán KIS Việt Nam thống kê rằng doanh thu 26 công ty niêm yết trong lĩnh vực nông nghiệp quý II/2023 tăng 19% so với năm ngoái, lên hơn 27.000 tỷ đồng, chủ yếu nhờ doanh thu của các doanh nghiệp trồng trọt và chăn nuôi. So với quý trước, kết quả này còn tăng mạnh hơn với 34% và là kết quả của xu hướng tăng trong cả sản xuất trồng trọt và thức ăn chăn nuôi.