Hơn 85% doanh nghiệp tại TP.HCM bị ảnh hưởng bởi đại dịch

Hơn 85% doanh nghiệp tại TP.HCM bị ảnh hưởng bởi đại dịch

Qua khảo sát 11.502 doanh nghiệp trong quý III/2021, trong đó có đến 9.858 doanh nghiệp trả lời bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chiếm tỷ lệ 85,71% tổng số doanh nghiệp khảo sát. Số doanh nghiệp dự kiến cắt giảm lao động trong những tháng cuối năm 2021 là 4.493 doanh nghiệp, chiếm 39,06% tổng số doanh nghiệp khảo sát.