Hành trình từ giảng đường đến thương trường của một số Doanh nhân Việt xuất thân là nhà giáo

Hành trình từ giảng đường đến thương trường của một số Doanh nhân Việt xuất thân là nhà giáo

Nghề giáo từ xưa đến nay luôn được xã hội trân trọng tôn vinh là nghề cao quý. Ở những thời kỳ đất nước khó khăn, nhiều thầy, cô ngoài dạy học còn phải vật lộn với những nghề “tay trái”. Trong quá trình đó, không ít thầy cô đã vươn lên trở thành những Doanh nhân thành công, nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam.