Ông Trump sắp ra mắt mạng xã hội riêng

Ông Trump sắp ra mắt mạng xã hội riêng

Ông Trump sắp ra mắt mạng xã hội của riêng mình trong 2 đến 3 tháng nữa, sau khi tài khoản của ông bị khóa trên các nền tảng của Twitter và Facebook, một cố vấn cho cựu Tổng thống Mỹ tiết lộ.