Vào mùa công bố KQKD quý II, dòng tiền trên thị trường chứng khoán sẽ vào nhóm ngành nào?

Vào mùa công bố KQKD quý II, dòng tiền trên thị trường chứng khoán sẽ vào nhóm ngành nào?

Theo phân tích của Chứng khoán Agribank (Agriseco Research), kết quả kinh doanh quý II sẽ chưa khả quan trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Tuy nhiên, dòng tiền đầu tư chứng khoán nhiều khả năng phân hóa vào những ngành nghề còn nhiều triển vọng và dư địa phát triển như xuất nhập khẩu, ngân hàng,...