Một Twitter khác lạ dưới thời Elon Musk

Một Twitter khác lạ dưới thời Elon Musk

Tờ Bloomberg nhận định tỷ phú Elon Musk sẽ mang tới một hệ giá trị mới cho Twitter. Ông có thể sẽ điều chỉnh chính sách kiểm duyệt nội dung và cắt giảm nhân sự của Twitter.