Fitch hạ xếp hạng tín nhiệm của Nga

Fitch hạ xếp hạng tín nhiệm của Nga

Theo Fitch, mức độ nghiêm trọng của các lệnh trừng phạt quốc tế đã làm gia tăng các mối đe doạ đối với sự ổn định tài chính vĩ mô và có thể làm suy yếu khả năng sẵn sàng trả nợ công của nước này.