Xuất khẩu gạo 4 tháng đầu năm 2021 đạt 1 tỷ USD

Xuất khẩu gạo 4 tháng đầu năm 2021 đạt 1 tỷ USD

Theo số liệu của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) trong 4 tháng đầu năm 2021, Việt Nam Xuất khẩu 1.89 triệu tấn gạo trị giá 1.02 tỷ USD, giảm 10,8% về lượng nhưng tăng 1,2% giá trị so với cùng kỳ năm 2020.
Xuất khẩu gạo thu về hơn 1 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

Xuất khẩu gạo thu về hơn 1 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

Số liệu từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho thấy, trong tháng 4 năm 2021, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt 1,89 triệu tấn, trị giá 1,01 tỷ USD giảm 10,8% về lượng nhưng tăng 1,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.