Bình Dương trong top 5 thu ngân sách cao nhất cả nước

Bình Dương trong top 5 thu ngân sách cao nhất cả nước

Ngày 11/4, Cục Thuế tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh thu ngân sách quý I năm 2023 là 14.945 tỷ đồng, đạt 33,03% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 31,98% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương giao và bằng 120,25% so với cùng kỳ. Tỉnh xếp trong top 5 những địa phương thu ngân sách cao nhất cả nước quý I/2023.