VERCO, HBR hợp tác hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

VERCO, HBR hợp tác hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

(DNVN) - Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), sáng 19/6, tại văn phòng Tập đoàn Kim Nam, Công ty Cổ phần Tái cấu trúc doanh nghiệp Việt (VERCO) và Công Ty TNHH Đầu tư Giáo dục và Công nghệ HBR đã ký kết hợp tác chiến lược chương trình hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng DNNVV tại Việt Nam.