Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về điều hành giá

Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về điều hành giá

(DNVN) - Ngày 22/6, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, Phó trưởng Ban, Ban chỉ đạo điều hành giá đã ký thông báo số 403/TB-BCĐĐHG thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 29/5.