Việc tăng thuế sẽ nhắm vào người giàu, doanh nghiệp lớn

Việc tăng thuế sẽ nhắm vào người giàu, doanh nghiệp lớn

(DNVN) - Hiện tại, các mức thuế, phí so với thu nhập tại Việt Nam là rất cao. Do đó, theo giới chuyên gia,đề xuất tăng thuế tại nhiều loại thuế được Bộ Tài chính đưa ra gần đây cần được cân nhắc thận trọng để tránh gây ra các tác động không lường trước tới nền kinh tế. Thuế cần kích thích tinh thần kinh doanh.