Chuyên gia Vũ Đình Ánh: Giảm thuế GTGT 2% là lựa chọn chưa từng có trong việc hỗ trợ phục hồi, tăng trưởng kinh tế, đồng thời ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Chuyên gia Vũ Đình Ánh: Giảm thuế GTGT 2% là lựa chọn chưa từng có trong việc hỗ trợ phục hồi, tăng trưởng kinh tế, đồng thời ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Đánh giá về gói hỗ trợ 350 nghìn tỷ đồng, trong đó, có gói tài khóa lên tới 291 nghìn tỷ đồng với nhiều hạng mục triển khai rất cụ thể, chuyên gia Vũ Đình Ánh nhấn mạnh: “Chúng ta đã thấy chính sách tài khóa được xây dựng như trụ cột”.