Hậu Giang xây dựng nông nghiệp quy mô sản xuất hàng hóa lớn

Hậu Giang xây dựng nông nghiệp quy mô sản xuất hàng hóa lớn

Từ nay đến năm 2025, tỉnh Hậu Giang phấn đấu xây dựng ngành nông nghiệp phát triển bền vững với quy mô sản xuất hàng hóa lớn, chất lượng cao. Đồng thời, từng bước hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ, sơ chế và chế biến, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp; xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo hướng chủ động, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo an toàn trước thiên tai.