Thuế cho tăng trưởng xanh từ kinh nghiệm quốc tế và những chính sách đi kèm

Thuế cho tăng trưởng xanh từ kinh nghiệm quốc tế và những chính sách đi kèm

(DNVN) - Nội dung của Dự án “Nghiên cứu sử dụng công cụ chính sách thuế nhằm điều tiết nền kinh tế hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Việt Nam” mà CIEM vừa công bố được kỳ vọng sẽ có giá trị thực tiễn tốt nếu tiếp tục nghiên cứu sâu về kinh nghiệm quốc tế và đưa ra những chính sách đi kèm.
Điện gió hứa hẹn nhiều cơ hội phát triển cho Việt Nam

Điện gió hứa hẹn nhiều cơ hội phát triển cho Việt Nam

(DNVN) - Điện gió là một trong những giải pháp cần thiết cho việc phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch tại Việt Nam. Tuy còn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng ngành điện gió hứa hẹn nhiều cơ hội to lớn, Hiệp hội Điện gió toàn cầu (GWEC) khuyến nghị.