Đình chỉ giao dịch 3 mã cổ phiếu trên HNX

Đình chỉ giao dịch 3 mã cổ phiếu trên HNX

Sở Chứng khoán Hà Nội cho biết hai mã cổ phiếu gồm LUT, DZM sẽ bị đình chỉ giao dịch từ ngày 5/12 và mã cổ phiếu TTZ bị đình chỉ giao dịch từ ngày 8/12 tới đây.
Phát triển thị trường chứng khoán trên cơ sở đảm bảo tính công bằng, công khai, minh bạch

Phát triển thị trường chứng khoán trên cơ sở đảm bảo tính công bằng, công khai, minh bạch

Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết, chúng ta đã đạt được những kết quả rất tốt sau 25 năm phát triển. Để thị trường chứng khoán bền vững, điều đặc biệt quan trọng là phải đặt sự phát triển thị trường trên cơ sở đảm bảo tính công bằng, công khai, minh bạch.
Chứng khoán thăng hoa, HNX và HoSE lãi đậm

Chứng khoán thăng hoa, HNX và HoSE lãi đậm

Năm 2020, HoSE lãi trước thuế 691 tỷ đồng và HNX cũng lãi hơn 399 tỉ đồng, cả hai sàn đều ghi nhận mức lãi đột biến, cao nhất từ trước đến nay, sau một năm thị trường chứng khoán thăng hoa.