Đình chỉ giao dịch 3 mã cổ phiếu trên HNX

Đình chỉ giao dịch 3 mã cổ phiếu trên HNX

Sở Chứng khoán Hà Nội cho biết hai mã cổ phiếu gồm LUT, DZM sẽ bị đình chỉ giao dịch từ ngày 5/12 và mã cổ phiếu TTZ bị đình chỉ giao dịch từ ngày 8/12 tới đây.
Phát triển thị trường chứng khoán trên cơ sở đảm bảo tính công bằng, công khai, minh bạch

Phát triển thị trường chứng khoán trên cơ sở đảm bảo tính công bằng, công khai, minh bạch

Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết, chúng ta đã đạt được những kết quả rất tốt sau 25 năm phát triển. Để thị trường chứng khoán bền vững, điều đặc biệt quan trọng là phải đặt sự phát triển thị trường trên cơ sở đảm bảo tính công bằng, công khai, minh bạch.