Công ty chứng khoán TP.HCM (HSC) muốn rời HoSE

Công ty chứng khoán TP.HCM (HSC) muốn rời HoSE

Sau 12 năm giao dịch trên HoSE, HĐQT công ty chứng khoán TP.HCM (HSC) quyết định sẽ niêm yết cổ phiếu sang Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vì tình trạng nghẽn lệnh kéo dài của HoSE làm ảnh hưởng đến giao dịch.
Đề xuất chuyển toàn bộ giao dịch cổ phiếu về HoSE

Đề xuất chuyển toàn bộ giao dịch cổ phiếu về HoSE

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Thông tư quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và các loại chứng khoán khác.