Traphaco - sứ mệnh tiên phong sáng tạo dược phẩm xanh

Traphaco - sứ mệnh tiên phong sáng tạo dược phẩm xanh

(DNVN) - Sứ mệnh tiên phong sáng tạo dược phẩm xanh của Traphaco đang là câu chuyện điển hình cho doanh nghiệp vừa tăng trưởng vượt bậc, vừa phát triển bền vững, với vị thế dẫn đầu “Thuốc Việt, vì người Việt”.