Eximbank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 176 nghìn tỷ đồng

Eximbank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 176 nghìn tỷ đồng

(DNVN) - Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - EximBank (mã EIB) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với nhiều nội dung quan trọng. Theo đó, trong năm 2020, Eximbank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 176 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với năm trước, huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư dự kiến đạt 147,8 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 6%.