Công bố toàn văn Hiệp định CPTPP

Công bố toàn văn Hiệp định CPTPP

(DNVN) - Theo Reuters, ngày 21/2, toàn văn Hiệp định Đối tác Tiến bộ và Toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã được công bố. Đây là một tín hiệu tích cực khẳng định 11 nền kinh tế thành viên đã sẵn sàng chính thức đặt bút ký Hiệp định vào ngày 8/3 tới.