Phát triển bền vững sẽ tạo thị trường trị giá ít nhất 12.000 tỷ USD

Phát triển bền vững sẽ tạo thị trường trị giá ít nhất 12.000 tỷ USD

(DNVN) - Đó là thông tin được ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đồng Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) trích dẫn tại Hội nghị toàn quốc về Phát triển Bền vững 2018, diễn ra tại Hà Nội, ngày 5/7.