Phát triển thị trường chứng khoán trên cơ sở đảm bảo tính công bằng, công khai, minh bạch

Phát triển thị trường chứng khoán trên cơ sở đảm bảo tính công bằng, công khai, minh bạch

Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết, chúng ta đã đạt được những kết quả rất tốt sau 25 năm phát triển. Để thị trường chứng khoán bền vững, điều đặc biệt quan trọng là phải đặt sự phát triển thị trường trên cơ sở đảm bảo tính công bằng, công khai, minh bạch.
Tổng Giám đốc HOSE: Đầu quý II/2022, hệ thống giao dịch mới của HOSE theo gói thầu với KRX sẽ vận hành

Tổng Giám đốc HOSE: Đầu quý II/2022, hệ thống giao dịch mới của HOSE theo gói thầu với KRX sẽ vận hành

Ông Lê Hải trà cho biết hiện HOSE đang đi đến bước kiểm thử cuối cùng của hệ thống giao dịch mới theo gói thầu với KRX trước khi thử nghiệm với các công ty chứng khoán để có thể vận hành từ khoảng đầu quý II/2022. Thời gian áp dụng các sản phẩm đầu tư mới là không xa.