5 startup Việt nhận đầu tư 250.000 USD từ ThinkZone Accelerator

5 startup Việt nhận đầu tư 250.000 USD từ ThinkZone Accelerator

(DNVN) - Vượt qua hơn 400 startup tham gia, Bluecare, Housecare, Hachium, iSalon và Airiot đã chứng minh được tiềm năng và được nhận hỗ trợ tài chính lẫn phi tài chính từ ThinkZone Accelerator (Chương trình tăng tốc khởi nghiệp của ThinkZone).