Việt Nam quyết tâm cùng ASEAN sẵn sàng ứng phó COVID-19

Việt Nam quyết tâm cùng ASEAN sẵn sàng ứng phó COVID-19

(DNVN) - Quyết tâm này được thể hiện trên vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của ASEAN tại  Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN và Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó dịch bệnh COVID-19 vừa diễn ra bằng hình thức họp trực tuyến.