Nhiều yếu tố hỗ trợ kìm hãm đà tăng của lạm phát

Nhiều yếu tố hỗ trợ kìm hãm đà tăng của lạm phát

Theo KBSV, một số dấu hiệu cho thấy lạm phát sẽ tăng trở lại trong quý cuối năm. Mặc dù vậy, với mức tăng rất thấp trong nửa đầu năm, dự báo lạm phát cả năm 2023 vẫn sẽ được kiểm soát tốt ở mức 3,6% - thấp hơn so với mục tiêu Chính phủ đề ra.
Chủ động triển khai các phương án khi điều chỉnh giá các mặt hàng

Chủ động triển khai các phương án khi điều chỉnh giá các mặt hàng

Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, trong năm 2023, việc điều chỉnh giá một số hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa Nhà nước định giá là một trong các nhiệm vụ phải có phương án chủ động để triển khai phù hợp; đồng thời phải có các giải pháp kiểm soát lạm phát tăng cao.