Xây nhà `siêu tốc` bằng công nghệ in 3D

Xây nhà `siêu tốc` bằng công nghệ in 3D

Công nghệ in 3D ra đời đã tạo nên cuộc cách mạng trong ngành xây dựng, khi giờ đây, người ta có thể tạo nên một ngôi nhà lớp chồng lớp trong thời gian thần tốc, thậm chí chỉ tính bằng giờ.