Giá điện: Hãy chọn một lần cho đúng!

Giá điện: Hãy chọn một lần cho đúng!

Câu chuyện giá điện một lần nữa lại nóng bỏng trong tuần qua khi nhiều người chợt nhận ra rằng: Nếu áp dụng chính sách điện một giá, đa phần người có thu nhập chưa cao sẽ rất thiệt.