Liên danh nào trúng gói thầu hơn 100 tỷ trong Dự án BIIG2 Hà Tĩnh?

Liên danh nào trúng gói thầu hơn 100 tỷ trong Dự án BIIG2 Hà Tĩnh?

Sau 4 tháng kể từ thời điểm phải hủy thầu và mời thầu lần 2 “Gói thầu HT05 Nâng cấp tuyến đường An Viên Mỹ Thành, huyện Nghi Xuân” thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh (BIIG2 Hà Tĩnh), Liên danh Công ty CP Xây lắp 368 - Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại Tân Hoàng Long đã trúng thầu với giá hơn 100 tỷ đồng.