5 loại mã độc đang lây nhiễm nhiều tại Việt Nam

5 loại mã độc đang lây nhiễm nhiều tại Việt Nam

(DNVN) - Theo Phó chủ tịch phụ trách mảng Chống mã độc của Bkav Vũ Ngọc Sơn, mã độc ở Việt Nam có rất nhiều loại song 5 loại mã độc đang lây nhiễm nhiều nhất là virus USB, virus đào tiền ảo, virus mã hóa dữ liệu, phần mềm gián điệp và mã độc tấn công APT.