MBKE: VN-Index có thể hướng đến 1.800 điểm trong 2022

MBKE: VN-Index có thể hướng đến 1.800 điểm trong 2022

Chứng khoán MayBank Kim Eng (MBKE) dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 6,7% vào năm 2022 với lạm phát sẽ duy trì ở mức ổn định dưới 4%. Sự điều chỉnh đang diễn ra cho thấy thời gian để nhà đầu tư tích lũy vị thế đối với những cổ phiếu khả quan cho năm 2022.