Hai khó khăn lớn nhất mà NOXH đang phải đối mặt

Hai khó khăn lớn nhất mà NOXH đang phải đối mặt

Theo chuyên gia Savills Việt Nam, khó khăn lớn nhất lúc này của NOXH là quỹ đất. Thứ 2 là vấn đề nguồn vốn đang dựa vào nguồn ngân sách là chính, cần thêm sự hỗ trợ của khu vực tư nhân.