Ngân hàng lên kế hoạch kinh doanh thận trọng trong năm 2023

Ngân hàng lên kế hoạch kinh doanh thận trọng trong năm 2023

Như thường lệ, vào quý II hàng năm, các công ty đại chúng sẽ lên kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên để hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh trong năm. Ở thời điểm này, một số ngân hàng thương mại cũng đã lên kế hoạch tổ chức đại hội; đồng thời hé lộ nhiều nội dung đáng chú ý liên quan đến kế hoạch kinh doanh năm 2023.