TOP 10 ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất năm 2023

TOP 10 ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất năm 2023

Cuối năm 2023, đã có ba ngân hàng vượt mốc tổng tài sản 2 triệu tỷ đông, trong đó vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về BIDV trong khi đó một số ngân hàng cổ phần lớn cũng đang tiến sát cột mốc tổng tài sản 1 triệu tỷ đồng.
TOP 10 ngân hàng cho vay khách hàng nhiều nhất năm 2023

TOP 10 ngân hàng cho vay khách hàng nhiều nhất năm 2023

Tăng trưởng cho vay đã bứt tốc mạnh mẽ trong tháng cuối năm, giúp tổng dư nợ của 28 ngân hàng vượt mốc 10 triệu tỷ đồng. Trong đó, BIDV tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu toàn ngành với số dư đạt 1,78 triệu tỷ đồng.
TOP 10 ngân hàng có nhiều nợ xấu nhất năm 2023

TOP 10 ngân hàng có nhiều nợ xấu nhất năm 2023

Trong quý IV, nợ xấu của các ngân hàng đã bắt đầu có dấu hiệu giảm xuống so với cuối quý III/2023. Tuy nhiên, nếu so với thời điểm cuối năm 2022, số dư nợ xấu của 28 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính vẫn cao hơn 40,5%.