Ngân hàng đầu tiên tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Ngân hàng đầu tiên tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

(DNVN) - Ngày 5/6, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 bằng hình thức trực tuyến. Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; kế hoạch kinh doanh, kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu, các hoạt động đầu tư năm 2020 cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị.