SHB miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

SHB miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

SHB vừa có thông báo về việc miễn nhiệm một Phó Tổng Giám đốc vì lý do sức khỏe. Quyết định miễn nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 14/10/2023.
Bức tranh lợi nhuận ngân hàng quý I/2023: Đã xuất hiện những mảnh ghép đầu tiên

Bức tranh lợi nhuận ngân hàng quý I/2023: Đã xuất hiện những mảnh ghép đầu tiên

Với cả ba ngân hàng đã công bố ước tính kết quả kinh doanh quý I đến nay là ACB, SHB và EIB; mặc dù mức tăng trưởng lợi nhuận dự kiến là khá khả quan trong bối cảnh kinh tế nhiều thách thức, con số này vẫn thấp hơn đáng kể mức tăng trưởng lợi nhuận bình quân của ngành ngân hàng trong năm 2022 là khoảng 34%.
Ông Đỗ Quang Vinh làm Phó Chủ tịch HĐQT SHB

Ông Đỗ Quang Vinh làm Phó Chủ tịch HĐQT SHB

HĐQT Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã họp phiên đầu tiên sau khi thay đổi cơ cấu nhân sự và bầu hai Phó Chủ tịch HĐQT mới là ông Đỗ Quang Vinh và ông Đỗ Đức Hải.