Lãi suất cho vay sẽ tiếp tục được giảm nhẹ?

Lãi suất cho vay sẽ tiếp tục được giảm nhẹ?

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm các quy định về lãi suất tiền gửi, niêm yết công khai lãi suất tiền gửi, triển khai các giải pháp để giảm lãi suất cho vay.