EVN chủ động thực hiện Nghị quyết 55

EVN chủ động thực hiện Nghị quyết 55

(DNVN) - Đây là khẳng định của Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành trong tham luận tại phiên toàn thể của Diễn đàn cấp cao Năng lượng Việt Nam 2020 về Triển khai Nghị quyết số 55/NQ-TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị diễn ra sáng 22/7, tại Hà Nội.
Tạo cơ chế khuyến khích tư nhân đầu tư lĩnh vực năng lượng

Tạo cơ chế khuyến khích tư nhân đầu tư lĩnh vực năng lượng

(DNVN) - Theo EVN, Bộ Công Thương đang nghiên cứu cơ chế bán điện trực tiếp từ các nhà sản xuất điện cho các đơn vị tiêu thụ điện. Cơ chế này sẽ tạo động lực để khuyến khích thu hút vốn đầu tư của các thành phần kinh tế vào phát triển các nguồn điện, nhất là năng lượng tái tạo; tiến tới nhân rộng cơ chế trong thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, tạo lập môi trường bảo đảm theo đúng tinh thần Nghị quyết số 55.
Quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển năng lượng quốc gia

Quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển năng lượng quốc gia

(DNVN) - Ngày 8/5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 5/2020 quán triệt Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị “Về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.