Đồng Nai điều chỉnh tăng chỉ tiêu NƠXH giai đoạn 2021-2030 lên 30.000 căn

Đồng Nai điều chỉnh tăng chỉ tiêu NƠXH giai đoạn 2021-2030 lên 30.000 căn

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có cuộc họp lấy ý kiến các sở ngành, địa phương hoàn tất các nội dung để trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết điều chỉnh về Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh. Dự kiến số nhà ở xã hội sẽ tăng lên gấp 5 lần, từ 6.000 lên 30.000 căn.