Hoa Kỳ tăng nhập khẩu xoài các loại từ Việt Nam

Hoa Kỳ tăng nhập khẩu xoài các loại từ Việt Nam

Năm 2020, Việt Nam là thị trường cung cấp xoài lớn thứ 14 cho Hoa Kỳ, lượng và trị giá nhập khẩu xoài từ Việt Nam tăng rất mạnh đạt 2,1 nghìn tấn, trị giá 4,61 triệu USD, tăng 66% về lượng và tăng 70,1%.