EVNNPT làm việc với Tỉnh ủy Hà Tĩnh về BTGPMB dự án Đường dây 500 kV

EVNNPT làm việc với Tỉnh ủy Hà Tĩnh về BTGPMB dự án Đường dây 500 kV

(DNVN) - Mới đây, Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc hỗ trợ xử lý vướng mắc, thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường dây (ĐZ) 500kV mạch 3 trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.