Trung tâm thương mại thứ 4 của Parkson bị đóng cửa

Trung tâm thương mại thứ 4 của Parkson bị đóng cửa

(DNVN) - Sau thời gian hoạt động cầm chừng, trung tâm thương mại Parkson Flemington (số 184 Lê Đại Hành, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh) đã chính thức đóng cửa. Đây là Trung tâm thương mại thứ 4 của Parkson bị đóng cửa ở Việt Nam.