Quỹ đầu tư Crypto nổi tiếng vỡ nợ

Quỹ đầu tư Crypto nổi tiếng vỡ nợ

Three Arrows Capital (3AC), một quỹ đầu tư tiền điện tử có thể đối mặt với tình trạng vỡ nợ khi không thể hoàn trả khoảng vay hơn 670 triệu USD.