Chuyên gia: Sàn giao dịch thịt heo có lợi cho cả người chăn nuôi và người tiêu dùng, nhưng không nên nóng vội

Chuyên gia: Sàn giao dịch thịt heo có lợi cho cả người chăn nuôi và người tiêu dùng, nhưng không nên nóng vội

Mỗi ngày 85% heo của thị trường 10.000 con đang được giao dịch thông qua tầng lớp trung gian khiến giá cả không được minh bạch và quyền lợi cả người sản xuất và tiêu dùng không được đảm bảo. Hoạt động theo cơ chế thị trường trên cơ sở thiết lập 1 hệ thống tiêu chuẩn sản phẩm. Đây là những lưu ý mà nhiều chuyên gia trong ngành đang mong muốn tại sàn giao dịch heo của TP Hồ Chí Minh sắp tới.