Bài toán cân bằng sản xuất và xuất khẩu lúa gạo

Bài toán cân bằng sản xuất và xuất khẩu lúa gạo

Lúa gạo hiện đang là ngành hàng có giao dịch nổi bật trong các ngành hàng nông nghiệp. Mỗi biến động nhỏ của thị trường cũng gây ra tác động lớn cho lúa gạo, đặc biệt là thị trường lúa gạo nguyên liệu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Những ngày qua, nông dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang trong giai đoạn thu hoạch rộ vụ Đông Xuân, nhưng lại thấp thỏm với giá lúa nhảy múa và các biến động với hợp đồng mua gạo của quốc tế.